Orange E-mail: Note

Interfaţa Orange E-mail vă permite să vă administraţi notele..

Notele sunt texte cu subiecte şi, opţional, fişiere ataşate. Formatul standard RFC822 („mesaj mail”) este utilizat pentru a prezenta informaţiile din note, asigurând compatibilitatea cu toţi clienţii groupware bazaţi pe acest standard şi cu aplicaţiile groupware Microsoft Windows, inclusiv Microsoft Outlook (prin componentaMAPI Connector (Conector MAPI)).

Căsuţe poştale pentru note

Căsuţele poştale („foldere”) pentru note pot fi create în contul dvs. utilizând interfaţa Orange E-mail sau o aplicaţie client MAPI (precum Microsoft Outlook). Aceste căsuţe poştale apar pe pagina Mailboxes (Căsuţe poştale). Faceţi clic pe numele căsuţei poştale pentru note pentru a deschide lista de note.

Căsuţa poştală de note principală

Puteţi avea mai multe căsuţe poştale de note în contul dvs., dar numai una dintre acestea are alocat rolul de cutie poştală de note principală. Când creaţi o notă nouă şi nu specificaţi în mod explicit unde doriţi să o stocaţi, aceasta va fi stocată în cutia poştală de note principală..

Crearea căsuţelor poştale pentru note

Pentru a crea o căsuţă poştală pentru note, deschideţi pagina Mailboxes (Căsuţe poştale) şi selectaţi valoarea Notes (Note) din meniul pop-up Create (Creare). Introduceţi numele căsuţei poştale pentru note pe care doriţi să o creaţi şi faceţi clic pe butonul Create (Creare):


Parcurgerea listei cu note

Puteţi parcurge conţinutul unei căsuţe poştale de note dând click pe numele (legătura) acesteia de pe pagina Mailboxes (Căsuţe poştale).

Folderul Notes (Note) este afişat în acelaşi format ca o căsuţă poştală obişnuită, dar sunt afişate numai coloanele Subject (Subiect) şi Date (Dată).


Crearea şi editarea notelor

Daţi click pe legătura New Note (Notă nouă) pentru a crea o notă nouă. Pagina utilizată pentru a compune note este o variantă modificată a paginii pentru compunerea mesajelor e-mail.

Pagina pentru compunerea notelor conţine numai câmpul antet Subject (Subiect).

Pentru a edita o notă existentă, deschideţi nota respectivă şi daţi click pe legătura Edit Note (Editare notă).


Setările notelor

Paginile Settings (Setări) vă permit să specificaţi opţiunile pentru note.

Puteţi specifica numele căsuţei poştale de note principală: