Orange E-mail: Mesaje

Interfaţa Orange E-mail vă permite citirea mesajelor stocate în căsuţele poştale ale contului dvs. Pentru a citi („deschide”) un mesaj, deschideţi mai întâi pagina Mailbox (Căsuţă poştală) şi apoi daţi click pe legătura mesajului.

Parcurgerea mesajelor

Interfaţa Orange E-mail vă permite vizualizarea mesajelor din căsuţele poştale. Aceasta verifică structura MIME a mesajului şi decodează componentele MIME ale acestuia.

Un mesaj dintr-o căsuţă poştală este afişat sub forma unei pagini HTML şi conţine câmpurile importante ale antetului, corpul decodat al mesajului, dar şi controale. Sunt afişate componentele text, HTML şi imaginile MIME. Celelalte componente (ataşamentele) sunt afişate sub forma legăturilor-pictogramă, care vă permit descărcarea acestor componente.

Mesajele formate din mai multe componente sunt afişate conform regulilor MIME, iar mesajele încorporate (mesaje redirecţionate, rapoarte, compendii) sunt afişate de asemenea.

Antetul mesajului (şi cele ale tuturor mesajelor încorporate) prezintă legături-pictograme care vă permit vizualizarea informaţiilor complete din acesta şi conţinutul nedecodat al mesajului.

Puteţi utiliza următoarele controale (legături/butoane) de pe paginile de mesaje:

Next Unread (Următorul necitit)
Faceţi clic pe acest control pentru a deschide următorul mesaj necitit (un mesaj care nu este marcat ca fiind citit) din căsuţa poştală.
Back to mailboxname (Înapoi la numecăsuţăpoştală)
Faceţi clic pe acest control pentru a închide mesajul şi a deschide pagina căsuţei poştale.
Close as Unread (Închidere ca necitit)
Faceţi clic pe acest control pentru a marca acest mesaj ca „necitit” (este eliminată marcarea „citit”), pentru a închide pagina de mesaje şi pentru a deschide pagina căsuţei poştale.
Delete (Ştergere)
Faceţi clic pe acest control pentru a marca acest mesaj ca „şters” (este setat marcajul „şters”), pentru a închide mesajul şi pentru a deschide pagina căsuţei poştale.
Undelete (Anulare ştergere)
Faceţi clic pe acest control pentru a elimina marcajul „şters” aferent mesajului.
Reply (Răspuns)
Faceţi clic pe acest control pentru a deschide pagina Compose page (Compunere) şi pentru a trimite un mesaj de răspuns.
Reply To All (Răspunde tuturor)
Faceţi clic pe acest control pentru a deschide pagina Compose page (Compunere) şi pentru a trimite un mesaj de răspuns. Lista de destinatari este compusă în avans şi include nu doar autorul mesajului iniţial, dar şi toţi destinatarii Cc: şi To (Către): ai mesajului.
Forward (Înaintare)
Faceţi clic pe acest control pentru a deschide pagina Compose page (Compunere) şi pentru a înainta un mesaj.
Set Flag (Setare marcaj)
Faceţi clic pe acest control pentru a adăuga marcajul tip „steag” la mesaj.
Reset Flag (Resetare marcaj)
Faceţi clic pe acest control pentru a elimina marcajul tip steag al mesajului.
Redirect (Redirecţionare)
Faceţi clic pe acest control pentru a redirecţiona mesajul către adresa sau adresele specificate. În cazul în care doriţi să introduceţi mai multe adrese, utilizaţi virgula pentru a le separa.
Edit Draft (Editare ciornă)
Acest control apare doar în cazul mesajelor tip ciornă; faceţi clic pe acest control pentru a deschide mesajul în pagina Compose page(Compunere), pentru a îl putea finaliza şi trimite către destinatari..

Din pagina Settings (Setări) puteţi specifica modul de afişare a mesajelor:

Show HTML (Afişare HTML)
Această opţiune specifică modul în care vor fi procesate mesajele în format HTML de către interfaţa WebUser :
in frame (în cadru)
În acest mod, părţile HTML ale mesajelor sunt afişate într-un cadru încorporat, existând o separare clară între codul HTML al mesajului şi codul paginii de mesaje a interfeţei Orange E-mail. În cazul în care utilizaţi un browser care nu acceptă cadre încorporate, va trebui să faceţi clic pe o legătură specială pentru a deschide porţiunea HTML a mesajului într-o fereastră separată.
inline (în linie)
În acest mod, porţiunile HTML ale mesajelor sunt introduse în codul paginii de mesaje a interfeţei Orange E-mail. Interfaţa Orange E-mail verifică codul porţiunii HTML a mesajului şi elimină anumitele tag-uri care pot distorsiona întreaga pagină de mesaje.
disabled (dezactivat)
În acest mod, în locul porţiunilor HTML vor fi afişate porţiuni cu text simplu. În cazul în care există numai o porţiune HTML, aceasta va fi afişată ca text simplu, după eliminarea tuturor tag-urilor HTML.
Show Links (Afişare legături)
Această opţiune specifică modul în care interfaţa Orange E-mail va afişa legăturile din mesajele HTML sau mesajele cu text simplu:
directly (direct)
În acest mod, legăturile sunt afişate „ca atare”. În cazul în care metodele de protecţie Orange E-mail (adresă IP fixă, cookie-uri) sunt dezactivate, atacatorii pot intercepta şirul de identificare a sesiunii Orange E-mail atunci când accesaţi legăturile pe care vi le trimit şi deschideţi o pagină de pe site-ul web ale acestora.
safely (în siguranţă)
În acest mod, legăturile afişate sunt modificate, astfel încât site-urile web accesate prin referinţă nu primesc informaţiile despre „referrer”, informaţii care conţin ID-ul sesiunii Orange E-mail. În cazul în care browserul dvs. nu trimite câmpul „Referrer” sau aplicaţia firewall elimină aceste câmpuri din solicitările dvs., opţiunea de afişare în siguranţă nu va funcţiona şi va trebui să selectaţi modul directly (direct).
disabled (dezactivat)
În acest mod, legăturile afişate nu vor putea fi utilizate.
Show Images (Afişare imagini)
Această opţiune specifică modul în care interfaţa Orange E-mail va procesa referinţele către imagini externe sau alte obiecte:
directly (direct)
În acest mod, referinţele către imagini sunt utilizate „ca atare”. În cazul în care metodele de protecţie Orange E-mail (adresă IP fixă, cookie-uri) sunt dezactivate, atacatorii pot intercepta şirul de identificare a sesiunii Orange E-mail atunci când vizualizaţi un obiect tip imagine pe site-ul web al atacatorului..
safely (în siguranţă)
În acest mod, referinţele către obiecte sunt modificate. Site-urile web pe care se află imaginile externe nu primesc informaţiile despre „referrer”, informaţii care conţin ID-ul sesiunii Orange E-mail. Pe anumite browsere, această opţiune nu funcţionează.
proxy
în acest mod, referinţele către obiecte sunt modificate astfel încât să iniţieze o aplicaţie de tip proxy pe serverul care preia obiectul căutat şi îl trimite către client. Site-ul web pe care se află imaginile externe nu primesc informaţiile despre „referrer”, informaţii care conţin ID-ul sesiunii WebUser. Pe contul dvs. trebuie să fie activat serviciul HTTP.
disabled (dezactivat)
În acest mod, referinţele către imagini sunt eliminate, nefiind afişate imagini externe.
Această opţiune nu afectează imaginile interne, adică cele trimise în cadrul mesajului.
Use Message Charset (Utilizare set de caractere al mesajului)
În cazul în care aţi dezactivat afişarea Unicode (UTF-8) pentru că nu era compatibilă cu browserul, puteţi întâmpina dificultăţi la vizualizarea mesajelor compuse cu ajutorul seturilor de caractere incompatibile cu cele preferate de aplicaţia dvs.
În cazul în care setaţi opţiunea la Da, pagina de vizualizare a mesajelor va fi afişată utilizând setul de caractere care vă permite citirea conţinutului mesajului. În schimb, părţi ale paginii (legături de navigare etc.) pot deveni ilizibile în cazul utilizării caracterelor naţionale.
În cazul în setaţi opţiunea la Nu, pagina mesajului va fi mereu afişată corect, dar conţinutul mesajului poate fi ilizibil în cazul în care acesta a fost compus utilizând un set de caractere incompatibil.
Această setare nu are efect în cazul în care aţi permis browserului să utilizeze setul de caractere UTF-8 pentru citire.
Send Read Receipts (Trimitere notificări de citire)
Această opţiune specifică ceea ce se întâmplă atunci când deschideţi un mesaj al cărui autor a solicitat o „notificare de citire”.
disabled (dezactivat)
Solicitările pentru notificări de citire sunt ignorate.
manually (manual)
Atunci când deschideţi un mesaj care conţine o solicitare de notificare a citirii, va apărea un buton „Send Confirmation” (Trimitere confirmare), care vă permite să trimiteţi o confirmare (de citire).
automatically (automat)
Atunci când citiţi pentru prima dată un mesaj cu solicitare de notificare a citirii, autorul va primi automat un mesaj de confirmare a citirii.
Fields (Câmpuri)
Câmpurile conţinute de acest set sunt afişate în anteturile mesajelor.

Stocarea adreselor

Interfaţa Orange E-mail vă permite să stocaţi numele şi adresa de e-mail a expeditorului în agenda personală. Faceţi clic pe butonul Take Address (Preluare adresă) pentru a adăuga adresa From: (De la): în agendă.

În cazul în care un mesaj conţine o semnătură digitală şi caracteristica de e-mail securizat a contului dvs. Orange E-mail este activată, aveţi posibilitatea de a adăuga certificatul (este numit şi ID digital) în agenda dvs.

Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea E-mail securizat a manualului.


Copierea mesajelor

Puteţi copia sau muta mesajul deschis către orice altă căsuţă poştală a contului (sau către o căsuţă poştală aparţinând altui cont, în cazul în care deţineţi drepturile de acces corespunzătoare).

Selectaţi căsuţa poştală către care doriţi să copiaţi şi apoi faceţi clic pe butonul Copy to (Copiere în).

Dacă faceţi clic pe butonul Move To (Mutare în), mesajul va fi copiat, iar originalul va fi eliminat sau marcat ca deleted (în cazul în care modul de ştergere al interfeţei WebUser este setat la Marked (Marcat)).


Redirecţionarea mesajelor

Aveţi posibilitatea de a redirecţiona mesajul deschis către una sau mai multe adrese de e-mail.

Introduceţi adresele către care doriţi să redirecţionaţi mesajul, separându-le prin semnul virgulă (,) şi apoi faceţi clic pe butonul Redirect (Redirecţionare).


Stocarea şi eliminarea ataşamentelor

Interfaţa Orange E-mail vă permite să stocaţi ataşamentele mesajelor pe calculatorul personal făcând clic pe numele acestora, în browser. În cazul în care caracteristica Spaţiu de stocare pentru fişiere este activată în cadrul contului Orange E-mail, veţi avea posibilitatea de a stoca ataşamente şi imagini încorporate direct în folderele spaţiului de stocare.

Atunci când mesajul conţine fişiere, va apărea butonul Store In (Stocare în):

Selectaţi un folder din spaţiul de stocare pentru fişier şi apoi faceţi clic pe butonul Store File (Stocare fişier). Toate ataşamentele şi imaginile din mesaj vor fi copiate în folderul selectat.

Faceţi clic pe butonul Remove File (Eliminare fişier) pentru a elimina ataşamentele mesajului. Mesajul original va fi şters sau mutat în folderul Trash (Pubelă) (în funcţie de setări) şi o copie a mesajului, fără ataşamente, va fi stocată în căsuţa poştală.