Orange E-mail: Căsuţe poştale

Interfaţa Orange E-mail oferă accesul la căsuţe poştale sau „foldere” pentru utilizatori. Puteţi afişa lista de căsuţe poştale în contul dvs., puteti crea căsuţe poştale noi, redenumi, elimina, deschide şi vizualiza căsuţe poştale, căuta anumite date în acestea etc.

Căsuţele poştale pot fi obişnuite - cele care conţin mesaje e-mail. INBOX este o căsuţă poştală obişnuită, care conţine toate mesajele primite de contul dvs.

Puteţi crea de asemenea căsuţe poştale (foldere) tip Contacts (Contacte) (gen agendă), Notes (Note) şi (dacă serviciul Calendaring (Programări) este activat pentru contul dvs.) căsuţe poştal tip Calendar (Calendar) şi Tasks (Activităţi)

Accesul la căsuţele poştale

Meniul Mailboxes (Căsuţe poştale) afişează căsuţele dvs. poştale. Acesta vă permite să deschideţi căsuţele din listă şi să creaţi unele noi:

Pentru a deschide o căsuţă poştală, daţi click pe numele acesteia.

Unele căsuţe poştale sunt „neselectabile” şi numele acestora nu sunt sub formă de legături URL.

Puteţi deschide pagina Setări şi selecta căsuţele poştale care trebuie afişate pe pagina Căsuţe poştale:

Afişare toate directoarele contului
Dacă este selectată această opţiune, sunt listate toate căsuţele poştale şi aliasurile create în contul dvs.
Afişare toate directoarele abonaţilor
Dacă este selectată această opţiune, pagina Căsuţe poştale va lista poate căsuţele poştale la care este înregistrat contul dvs.
Dacă este selectată această opţiune, căsuţele poştale nou create vor fi adăugate în mod automat la lista de înregistrări.

Pentru a crea o căsuţă poştală, selectaţi tipul acesteia (obişnuită, tip agendă, calendar etc.) şi introduceţi numele noii căsuţe poştale, apoi daţi click pe butonul Create (Creare).


Parcurgerea căsuţei poştale

Puteţi parcurge conţinutul unei căsuţe poştale dând click pe numele (legătura) acesteia din meniul situat în stânga paginii. Pagina unei căsuţe poştale afişează mesajele stocate în aceasta, furnizează casete de validare pentru selectarea mesajelor şi controalele pentru efectuarea de operaţii cu mesajele selectate:

Pentru fiecare mesaj din căsuţa poştală sunt afişate mai multe câmpuri antet. Mesajele sunt sortate în funcţie de câmpul evidenţiat. Daţi click pe numele câmpului pentru a evidenţia un alt câmp şi pentru a schimba ordinea de sortare.

Puteţi deschide un mesaj utilizând o legătură din prima coloană sau din cea evidenţiată.

Afişare
Acest buton indică interfeţei Orange E-mail să nu afişeze un număr mai mare de mesaje decât cel specificat. În cazul în care câmpul Filtru nu este gol, sunt afişate numai mesajele al căror câmp evidenţiat conţine şirul de filtrare. În cazul în care câmpul Căutare nu este gol, sunt afişate numai mesajele care conţin şirul de căutare.
Marchează ca citite
Butonul poate fi utilizat pentru a marca mesajele selectate ca „citite”, butonul Marchează ca necitite poate fi utilizat pentru a marca mesajele selectate ca „necitite”.
Marchează
Butonul poate fi utilizat pentru a marca mesajele selectate cu un steag, butonul Resetează marcare poate fi utilizat pentru a elimina steagul din dreptul mesajelor selectate.
Copiază în
Acest buton poate fi utilizat pentru a copia mesajele selectate în căsuţa poştală specificată.
Mută în
Acest buton poate fi utilizat pentru a copia mesajele selectate în căsuţa poştală specificată; mesajul original este şters sau marcat ca fiind Şters (dacă modul de ştergere al interfeţei Orange E-mail este setat la Marked(Marcat).
Redirecţionează
Acest buton poate fi utilizat pentru a redirecţiona sau înainta mesajele selectate către adresele specificate. Câmpul de adresă de sub butoane trebuie să conţină una sau mai multe adrese separate prin virgulă. .
Câmpurile /Cc (Către/Cc) ale mesajelor selectate sunt înlocuite cu adresele specificate, în afara cazului în care marcaţi lista de adrese pentru şirul [bcc].
Management (Administrarea căsuţei poştale)
Această legătură este utilizată pentru a deschide pagina de Administrarea căsuţei poştale.

Următoarele butoane apar dacă modul de ştergere al interfeţei Orange E-mail este setat la Mark (Marcare):

Şterge
Butonul Şterge este utilizat pentru a marca mesajele selectate ca „şterse”, butonul Recuperează poate fi utilizat pentru a elimina marcajele de „ştergere”.
Goleşte directorul şterse
Acest buton este utilizat pentru a elimina mesajele marcate ca „şterse” din căsuţa poştală..

Dacă modul de ştergere al interfeţei Orange E-mail este setat la Via Trash (Prin pubelă) sau Immediately (Imediat), va apărea următorul buton:

Şterge
Daţi click pe acest buton pentru a muta mesajele selectate în cutia poştală Trash (Pubelă)(modul de ştergere Move to Trash (Prin pubelă )) sau pentru a marca toate mesajele selectate ca „şterse” şi pentru a elimina imediat toate mesajele marcate (modul de ştergere Immediately (Imediat)).

Puteţi deschide pagina Setări şi specifica modul de afişare a căsuţelor poştale:

Afişează
Această opţiune specifică numărul de mesaje afişate pe o pagină de căsuţă poştală. Dacă o căsuţă poştală conţine mai multe mesaje decât sunt specificate în această opţiune, vor apărea legături sub formă de săgeţi pentru a vă permite să parcurgeţi toate paginile căsuţei poştale.
Actualizează la fiecare)
Această opţiune arată cât de des vor fi actualizate automat paginile căsuţei poştale.
Câmpuri
Acest set de opţiuni conţine câmpurile de mesaj care vor fi afişate pe paginile căsuţei poştale. Selectaţi o opţiune goală şi daţi click pe butonul Update (Actualizare), pentru a elimina un câmp.
Notă: Atunci când deschideţi căsuţe poştale desemnate să păstreze mesajele Trimise sau Ciorne sau sub-căsuţele poştale ale acestora, coloana câmpului From (De la) afişează datele corespunzătoare câmpului To (Către).
Sortare
Acest set de butoane radio vă permite să selectaţi câmpul pentru sortarea iniţială (prestabilită) a căsuţei poştale.
Inversează
Această opţiune specifică ordinea de sortare iniţială (prestabilită) a căsuţei poştale.

Pagina de setări a interfeţei Orange E-mail vă permite să specificaţi modul de ştergere:

Move To Trash (Mutare în pubelă)
Operaţia de ştergere mută mesajele selectate în cutia poştală Şterse. Această opţiune este disponibilă numai pentru conturile cu mai multe căsuţe poştale. Dacă nu există o căsuţă poştală Şterse, aceasta va fi creată în urma primei operaţii de ştergere.
Mark (Marcare)
Operaţia de ştergere marchează mesajele selectate ca „şterse”. Mesajele marcate pot fi eliminate utilizând operaţia Goleşte directorul şterse.
Immediately (Imediat)
Operaţia de ştergere marchează mesajele selectate ca „şterse” şi apoi şterge imediat toate mesajele marcate din cutia poştală.

Când daţi click pe numele unei cutii poştale tip calendar, se deschide pagina Calendar.

Când daţi click pe numele unei cutii poştale tip activităţi, se deschide pagina Sarcini.

Când daţi click pe numele unei cutii poştale tip agendă, se deschide pagina Contacte.

Când daţi click pe numele unei cutii poştale tip note, se deschide pagina Note.


Mailbox Management (Administrarea căsuţei poştale)

Pagina Management (Administrarea căsuţei poştale) vă permite să setaţi opţiunile ACL(Access Control List) pentru căsuţa poştală selectată, să redenumiţi şi să eliminaţi căsuţa respectivă.

Pentru a redenumi o căsuţă poştală, introduceţi numele nou în câmpul New Folder Name (Nume nou folder) şi daţi click pe butonul Rename Folder (Redenumire folder). Dacă este selectată opţiunea Rename Sub-Folders (Redenumire sub-foldere), toate subdiviziunile acestei căsuţe poştale vor fi redenumite de asemenea. Dacă schimbaţi numele căsuţei poştale Sent (Trimise) în Sent in 2000 (Trimise în 2000), şi aveţi de asemenea sub-căsuţa Sent/customers (Trimise/clienţi), aceasta este redenumită Sent in 2000/customers (Trimise în 2000/clienţi) în cazul în care opţiunea Rename Sub-Folder (Redenumire sub-foldere) este selectată.

Notă: Dacă redenumiţi căsuţa INBOX, va fi creată în mod automat o căsuţă INBOX nouă.

Pentru a elimina o căsuţă poştală, faceţi clic pe butonul Remove Folder (Eliminare folder). Dacă este selectată opţiunea Remove Sub-Folders (Eliminare sub-foldere), toate subdiviziunile acestei căsuţe poştale vor fi de asemenea eliminate. Dacă eliminaţi căsuţa poştală Sent (Trimise) şi aveţi de asemenea sub-căsuţa Sent/customers(Trimise/clienţi), aceasta este de asemenea eliminată – dacă opţiunea Remove Sub-Folders (Eliminare sub-foldere) este selectată..

Notă: Nu puteţi elimina folderul INBOX.

Pentru a acorda unui utilizator drepturi de accesare a căsuţei poştale, introduceţi numele de utilizator în câmpul Identificator, selectaţi drepturile de acces dorite şi daţi click pe butonul Actualizează. Pentru a acorda un drept de acces tuturor, utilizaţi cuvântul anyone (oricine). Pentru a elimina anumite drepturi de la un utilizator, „acordaţi” acele drepturi identificatorului -nume de utilizator.

Poate fi vizualizat de pe un telefon mobil conectat la internet
Dacă această opţiune nu este selectată, dispozitivele AirSync nu vor putea vedea această căsuţă poştală. S-ar putea să doriţi să dezactivaţi această opţiune dacă dispozitivele dvs. mobile nu pot susţine toate căsuţele dvs. poştale.

Dacă selectaţi opţiunea aplică la sub-foldere, atunci lista de controale de acces selectată şi opţiunea Poate fi vizualizat de pe un telefon mobil conectat la internet vor fi alocate nu numai la căsuţa poştală curentă, dar şi la toate sub-folderele acesteia.


Gestionarea aliasurilor de căsuţe poştale

Pagina Mailboxes Management (Setări căsuţe poştale) vă permite să setaţi aliasurile de căsuţe poştale - o listă cu nume simple pentru căsuţele poştale externe. Trebuie să utilizaţi aliasurile căsuţelor poştale dacă doriţi să accesaţi căsuţele poştale externe prin clienţi IMAP care nu acceptă conceptul de căsuţe poştale externe.
Nu este recomandat să utilizaţi aliasurile căsuţelor poştale pentru clienţii IMAP mai avansaţi sau cu interfaţa Orange E-mail, deoarece acestea adaugă o complexitate inutilă în administrarea căsuţelor poştale.

Introduceţi un nume simplu de căsuţă poştală în câmpul liber din coloana din stânga, introduceţi numele căsuţei poştale externe în câmpul din coloana din dreapta şi faceţi clic pe butonul Update (Actualizare) pentru a crea un alias de căsuţă poştală.

Software-ul pentru clientul de mail va lista în contul dvs. aliasurile de căsuţe poştale create, cât şi numele adevărat al acestora. Puteţi deschide un alias de căsuţă poştală la fel cum deschideţi o căsuţă poştală adevărată şi căsuţa externă specificată se va deschide.

Pentru a elimina un alias de căsuţă poştală, schimbaţi numele alias al căsuţei cu un şir gol şi daţi click pe butonul Update (Actualizare).


Accesarea căsuţelor poştale după nume

S-ar putea să doriţi să deschideţi o cutie poştală externă fără a o include în lista de abonamente şi fără a crea un alias de căsuţă poştală.

Deschideţi pagina Mailboxes Management şi introduceţi numele căsuţei poştale pe panoul Deschidere un director, apoi daţi click pe butonul Deschide: