Interfaţa Orange E-mail

Serverul Orange E-mail oferă accesul prin Web (HTTP/HTML) la conturile de utilizatori. Componenta Orange E-mail funcţionează prin intermediul modulului HTTP şi permite utilizatorilor să citească şi să compună mesaje şi să efectueze activităţi de administrare a contului şi căsuţei poştale utilizând orice browser Web.

Chiar dacă preferaţi un client mail POP sau IMAP obişnuit, interfaţa Orange E-mail poate fi utilizată pentru a accesa caracteristici care nu sunt disponibile în anumite aplicaţii de e-mail. De exemplu, interfaţa Orange E-mail poate fi utilizată pentru a specifica liste de abonamente şi de control al accesului pentru căsuţele poştale ale contului - caracteristici pe care mulţi clienţi IMAP nu le oferă deocamdată.

Dacă serviciul WebCal este activat pentru contul dvs., puteţi utiliza interfaţa WebUser pentru a crea evenimente (întâlniri şi programări) şi sarcini (activităţi), pentru a le accepta şi anula şi pentru a vizualiza calendarul şi listele de sarcini.

Interfaţa Orange E-mail este complet personalizabilă. Pachetul Orange E-mail include mai multe aspecte „din stoc” – unul fără nume (utilizează un set minim de elemente grafice şi nu conţine niciun fel de script-uri) şi mai multe aspecte cu nume. Aspectele cu nume oferă de obicei interfeţe mai intense din punct de vedere grafic. Fiecare instalare Orange E-mail poate utiliza un număr nelimitat de aspecte personalizate.

Toate paginile din această secţiune sunt afişate utilizând aspectul simplu, fără nume. Aceleaşi pagini pot arăta diferit când sunt afişate cu alte aspecte.

Paginile interfeţei Orange E-mail

Interfaţa Orange E-mail este alcătuită din mai multe tipuri de pagini HTML pe care le puteţi accesa utilizând controalele – legături şi butoane. Când accesaţi serverul utilizând un browser WAP/WML (telefon mobil) sau IMode, vor fi generate pagini WML sau IMode cu aceeaşi funcţionalitate, care vor fi trimise dispozitivului dvs. wireless.

Pagina Hello (Întâmpinare)
Această pagină este afişată când vă conectaţi la sistem. Vă permite să treceţi la alte pagini ale interfeţei Orange E-mail cât şi la alte porţiuni ale site-ului dvs.
Pagina Mailboxes (Căsuţe poştale)
Această pagină conţine o listă cu toate căsuţele poştale din contul dvs. şi vă permite să creaţi, redenumiţi şi eliminaţi căsuţe poştale şi să deschideţi căsuţe pentru a putea parcurge mesajele stocate în acestea. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Căsuţe poştale.
Pagina Mailbox (Căsuţă poştală)
Această pagină afişează toate mesajele stocate în căsuţa poştală selectată. Puteţi copia, muta, redirecţiona, înainta şi şterge mesajele afişate. Puteţi deschide şi citi mesajele de pe pagina Mailbox a Căsuţe poştale.
Pagina Message (Mesaj)
Această pagină prezintă conţinutul mesajului selectat. Puteţi citi, copia, muta, şterge, redirecţiona şi înainta mesajul deschis sau puteţi răspunde la acesta. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Mesaje.
Pagina Compose (Compunere)
Această pagină vă permite să compuneţi un mesaj nou şi să îl trimiteţi. De asemenea, poate fi utilizată pentru a crea şi modifica note şi elemente programate (evenimente şi sarcini). Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Compunere.
Paginile Settings (Setări)
Aceste pagini vă permit să personalizaţi interfaţa Orange E-mail.
Pagina File (Fişier)
Această pagină vă permite să administraţi spaţiul de stocare pentru fişiere.
Paginile Contacts (Contacte)
Aceste pagini vă permit să parcurgeţi căsuţele poştale (folderele) pentru contacte (gen agendă) şi să editaţi elementele de tip Contact (Contact) şi Contact Group (Grup de contacte). Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Contacte.
Pagina Notes (Note)
Această pagină vă permite să administraţi notele. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Note.
Paginile Calendar (Calendar) şi Tasks (Activităţi)
Aceste pagini vă permit să parcurgeţi căsuţele poştale (folderele) pentru calendar sau sarcini. Pentru detalii suplimentare consultaţi secţiunile Calendar şi Activităţi.

Conectarea la interfaţa Orange E-mail

Pagina Login (Conectare) vă permite să vă conectaţi la interfaţa Orange E-mail prezentând numele de utilizator şi parola:

Verificaţi dacă numele de domeniu (domain1.dom în acest exemplu) specifică în mod corect domeniul de care aparţine contul dvs. Dacă nu puteţi deschide pagina Login (Conectare) pentru domeniul corespunzător, vă puteţi conecta în continuare, dar va trebui să introduceţi numele complet al contului (în forma accountName@domainName).

S-ar putea ca preferinţele (setările) contului dvs. Orange E-mail să activeze unele mecanisme de securitate suplimentare, precum adresa IP fixă şi/sau cookie-urile.

Când vă conectaţi utilizând o reţea cu proxy-uri multi-home (precum reţeaua AOL), solicitările dvs. ajung la serverul Orange E-mail de la diferite adrese de reţea, chiar când utilizaţi în continuare acelaşi browser în aceeaşi reţea. Dacă trebuie să vă conectaţi la server de la o astfel de reţea, este recomandat să dezactivaţi caracteristica Network Address (Adresă de reţea) pentru această sesiune. În caz contrar, veţi fi deconectat extrem de repede.

Unele browsere nu acceptă „cookie-uri”. Dacă vă conectaţi la server de pe un astfel de browser, este recomandat să dezactivaţi opţiunea de verificare a cookie-urilor pentru această sesiune.

Dacă vă conectaţi întotdeauna de la o reţea cu proxy sau dacă utilizaţi întotdeauna un browser care nu acceptă cookie-uri, este recomandat să dezactivaţi aceste opţiuni de securitate din setările contului dvs. Orange E-mail, pentru a nu fi nevoiţi să le dezactivaţi manual de fiecare dată când încercaţi să vă conectaţi.


Conectarea prin opţiunea de autentificare a browserului

Puteţi utiliza capacităţile de autentificare ale browser-ului dvs. ca o metodă alternativă de conectare la interfaţa Orange E-mail. Introduceţi în browser adresa http://yourserver:port/login/

S-ar putea ca browser-ul să afişeze o casetă de dialog prin care să vă solicite să furnizaţi datele de autentificare sau va utiliza datele deja activate. Browser-ul trimite apoi o solicitare cu respectivele date de autentificare.

Când serverul verifică şi acceptă datele de autentificare, este creată o sesiune Orange E-mail şi browser-ul este redirecţionat la sesiunea respectivă.

Caracteristica de autentificare a browser-ului este mai sigură dacă sesiunea este stabilită printr-o legătură cu text în clar şi metodele de autentificare HTTP sigure sunt activate şi acceptate de browser.

Capacitatea de autentificare a browser-ului este convenabilă deoarece acesta reţine datele de autentificare furnizate şi se va conecta automat la următoarea accesare a acestui URL special. Dacă browser-ul acceptă autentificarea de tip Single Sign-On (precum GSSAPI/Kerberos şi/sau certificate digitale), această metodă vă permite să vă conectaţi la interfaţa Orange E-mail fără a fi nevoie să furnizaţi din nou datele de autentificare.

Notă: nu este recomandat să utilizaţi capacitatea de autentificare a browser-ului pe staţii de lucru partajate cu mai multe persoane (deoarece browser-ul reţine datele de autentificare furnizate, cu excepţia cazului în care staţia de lucru şi serverul sunt configurate pentru autentificarea de tip Single Sign-On (şi astfel, datele de autentificare furnizate sunt întotdeauna cele ale utilizatorului curent al staţiei de lucru).


Conectarea WML/IMode

Serverul Orange E-mail detectează în mod automat dispozitivele WML şi IMode şi comută la interfaţa WML sau IMode când sunt utilizate astfel de dispozitive.

Dacă serverul nu detectează în mod corect tipul dispozitivului dvs. wireless, puteţi specifica limbajul de marcare în mod explicit.

Pentru a utiliza interfaţa WML, introduceţi adresa http://yourserver:port/wml în browser-ul dispozitivului dvs.

Pentru a utiliza versiunea europeană a interfeţei IMode, introduceţi adresa http://yourserver:port/imode în browser-ul dispozitivului dvs.

Pentru a utiliza versiunea japoneză a interfeţei IMode, introduceţi adresa http://yourserver:port/imodejp în browser-ul dispozitivului dvs.

Pentru a utiliza interfaţa HTML obişnuită, introduceţi adresa http://yourserver:port/html în browser-ul dispozitivului dvs.


Setările interfeţei Orange E-mail

Puteţi regla interfaţa Orange E-mail modificând setările de pe paginile Settings (Setări).

Paginile de setări conţin opţiuni care personalizează accesul la căsuţele poştale, parcurgerea căsuţelor poştale, parcurgerea mesajelor şi compunerea mesajelor..

Aceste pagini conţin de asemenea unele setări generice:

  • Interfaţa („aspectul”) utilizat.
  • Opţiunile de securitate utilizate pentru a proteja sesiunile dvs. Orange E-mail.
  • Opţiunile privind setul de caractere.

Pagina Settings (Setări) a interfeţei Orange E-mail conţine legături la paginile Mailbox Subscription (Abonare la căsuţe poştale) şi Mailbox Aliases (Aliasuri căsuţe poştale) ale contului.

Layout(Machetă)
Utilizaţi această setare pentru a specifica macheta („aspectul”) interfeţei Orange E-mail. Selectaţi opţiunea *** pentru a utiliza aspectul prestabilit („fără nume”). Când schimbaţi starea pentru machetă, trebuie să vă deconectaţi şi să vă reconectaţi pentru a utiliza noul aspect.
Language (Limbă)
Utilizaţi această setare pentru a specifica limba pe care doriţi să o utilizaţi pentru aspectul selectat. Meniul afişează toate limbile disponibile pentru aspectul selectat.
Require Fixed Network Address (Adresă de reţea fixă obligatorie)
Selectaţi această opţiune pentru a activa verificarea de securitate după adresa de reţea. Când această opţiune este activată, serverul reţine adresa de reţea de la care v-aţi conectat şi apoi toate solicitările HTTP către sesiunea stabilită cu interfaţa Orange E-mail trebuie să vină de la aceeaşi adresă de reţea. În caz contrar, solicitările sunt respinse.
Notă: Nu selectaţi această opţiune dacă intenţionaţi să vă conectaţi de pe reţeaua AOL sau alte reţele care utilizeze proxy-uri HTTP de ieşire.
Notă: Puteţi dezactiva verificarea de securitate pentru adresa de reţea când vă conectaţi.
Use Cookies (Utilizare cookie)
Selectaţi această opţiune pentru a activa verificarea de securitate HTTP bazată pe „cookie". Când această opţiune este activată, unele informaţii tip cookie sunt trimise către browser-ul dvs. când vă conectaţi şi acesta retrimite informaţiile înapoi către serverul Orange E-mail la fiecare accesare a unei pagini a interfeţei Orange E-mail. Alte browsere nu pot accesa sesiunea dvs. de pe interfaţa Orange E-mail, chiar dacă se conectează de la aceeaşi adresă de reţea, deoarece nu deţin informaţiile cookie corespunzătoare.
Notă: NU selectaţi această opţiune dacă intenţionaţi să utilizaţi browsere care nu acceptă cookie-uri.
Notă: Puteţi dezactiva verificarea de securitate prin cookie-uri când vă conectaţi.
Time Zone (Fus orar)
Utilizaţi această setare pentru a selecta fusul orar în care lucraţi. Interfaţa Orange E-mail şi clienţii XIMSS vor utiliza fusul orar selectat pentru a afişa data şi ora.
Dacă fusul dvs. orar nu este afişat, selectaţi valoarea HostOS (OS gazdă) pentru a utiliza fusul orar al sistemului de operare al serverului.

Text Encoding

Preferred Character Set
Use this setting to select the character set you use most. New messages you compose will be encoded using the selected Preferred Charset. If a message does not have the charset specified, it is displayed using the Preferred Charset.
Use Unicode (UTF-8) for
Use this setting to specify how your browser can utilize the Unicode (UTF-8) encoding. Select the Reading and Composing option if you use a modern browser.

Modificarea parolei

Pagina de setări a interfeţei Orange E-mail conţine o legătură care deschide pagina Password Editor (Editor parolă):

Pentru a actualiza parola introduceţi parola curentă, apoi introduceţi parola nouă de două ori şi faceţi clic pe butonul Modify (Modificare).
Notă:Câmpurile New Password (Parolă nouă) s-ar putea să lipsească. Aceasta înseamnă că administratorul nu vă permite să modificaţi parola contului dvs..

Puteţi specifica adresa de e-mail pentru recuperarea parolei. Aceasta trebuie să fie adresa unui alt cont, cel mai probabil de pe un alt sistem. Dacă uitaţi vreodată parola contului dvs. CommuniGate Pro, veţi putea solicita serverului să vă trimită parola la adresa de e-mail respectivă. Pentru a seta adresa de e-mail pentru recuperarea parolei, introduceţi parola curentă şi adresa de e-mail pentru recuperarea parolei în câmpurile corespunzătoare şi daţi click pe butonul Modify (Modificare).


Editorul pentru informaţii publice

Pagina Public Info Editor (Editor informaţii publice) poate fi utilizată pentru a modifica datele despre contul dvs. stocate în director. Alţi utilizatori pot prelua aceste informaţii din director utilizând orice client LDAP sau utilizând interfaţa Orange E-mail la directorul CommuniGate Pro

Administratorul sistemului defineşte setul de setări de cont utilizate ca informaţii publice ale utilizatorului. Dacă pagina Public Info Editor (Editor informaţii publice) nu conţine niciun câmp, înseamnă că administratorul de sistem nu a specificat nicio setare pentru informaţiile publice.

Settings: Public Info
General Password Folders Compose Calendar Contacts Secure Mail Public Info
  Work Phone
  City
 

Puteţi actualiza setările de cont pentru informaţiile publice modificând datele din câmpurile pentru valori. Reţineţi că serverul Orange E-mail poate „redenumi” setările de cont în momentul stocării acestora în director. Setarea City(Localitate) poate fi stocată ca atributul de director standard l, în timp ce setareaWork Phone (Telefon de serviciu)poate fi stocată ca atributul telephoneNumber în înregistrările directorului dvs. Administratorul serverului specifică regulile rămase pentru Account Settings (Setări cont) <-> Directory Attribute (Atribute director).


Reguli automate

Interfaţa Orange E-mail oferă accesul la regulile de procesare automată a e-mail-urilorpentru contul dvs. Dacă opţiunea de cont Can Modify Account Rules(Poate modifica regulile contului) nu este activată, atunci puteţi vizualiza regulile pentru mail ale contului, dar nu le puteţi modifica.

Puteţi activa opţiunea Auto-Reply (Răspuns automat) şi puteţi modifica textul pentru mesajul de răspuns automat chiar în cazul în care contul dvs. nu deţine dreptul de a modifica nicio regulă pentru mail.

Pentru a afla cum puteţi specifica regulile, consultaţi secţiunea Reguli de procesare automată a e-mail-urilor.

Interfaţa WebUser oferă accesul la regulile de procesare automată a semnalelor pentru contul dvs. Dacă opţiunea de cont Can Modify Signal Rules(Poate modifica regulile privind semnalele) nu este activată, atunci puteţi vizualiza regulile privind semnalele contului, dar nu le puteţi modifica.


Conturi RPOP

Interfaţa Orange E-mail asigură accesul la lista de conturi POP la distanţă, pe care sistemul le verifică în numele dvs.

Dacă opţiunea de cont Can Modify RPOP Accounts(Poate modifica conturi RPOP) nu este activată, atunci puteţi vizualiza lista de conturi RPOP, dar nu o puteţi modifica.

Pentru a afla cum puteţi specifica conturile POP de la distanţă pe care doriţi să le verificaţi, consultaţi secţiunea Modulul RPOP.


Administrarea pubelei

Setările interfeţei Orange E-mail vă permit să specificaţi modul de abordare a operaţiilor de ştergere:

Message Delete Method(Metodă ştergere mesaje)
Setaţi această opţiune la Immediately (Imediat) dacă doriţi să eliminaţi definitiv un mesaj când daţi click pe legătura sau butonul Delete (Ştergere).
Setaţi opţiunea la Move to Trash (Mutare în pubelă) dacă doriţi să mutaţi mesajele şterse în căsuţa poştală specială Trash (Pubelă), pentru a putea fi recuperate de acolo.
Setaţi această opţiune la Mark (Marcare) dacă doriţi ca operaţia Delete (Ştergere) să marcheze mesajele ca „şterse” fără a le elimina efectiv. Apoi puteţi utiliza operaţia Purge Deleted (Eliminare şterse) pentru a elimina toate mesajele din căsuţa poştală marcate ca şterse.
Opţiunile rămase pot fi utilizate când este selectată metoda Move to Trash (Mutare în pubelă).
Trash Mailbox(Căsuţa poştală pubelă)
Această setare vă permite să specificaţi căsuţa poştală care va fi utilizată ca pubelă. Dacă accesaţi contul cu o altă aplicaţie de e-mail care utilizează de asemenea o căsuţă poştală tip pubelă, puteţi configura interfaţa Orange E-email pentru a utiliza aceeaşi căsuţă poştală ca pubelă. De exemplu, clientul Microsoft Outlook utilizează căsuţa poştalăDeleted Items(Articole şterse) cu rol de căsuţă poştală tip pubelă.
Keep Message Received Time(Păstrare oră de primire mesaje)
Dacă această opţiune este activată, atunci mesajele mutate în pubelă păstrează atributul orar Received (Primit) („intern”), care arată ora la care a fost primit mesajul. Dacă această opţiune este dezactivată, atributul orar de primire pentru mesajele mutate în pubelă este modificat cu ora la care au fost mutate. Această opţiune influenţează opţiunea următoare.
On Logout Remove from Trash if Older than(La deconectare, eliminare din pubelă mesajele mai vechi de)
Când terminaţi sesiunea din interfaţa Orange E-mail sau XIMSS, serverul verifică data de primire a mesajelor din căsuţa poştală Trash (Pubelă) şi elimină toate mesajele mai vechi decât perioada de timp specificată. În funcţie de valoarea opţiunii Keep Message Received Time (Păstrare oră de primire mesaje), aceasta vă permite să păstraţi în pubelă numai mesajelerecentesau să păstraţi numai mesajeleşterse recent.
Junk Mailbox(Căsuţa poştală Nesolicitate)
Această setare vă permite să specificaţi o căsuţă poştală în care să stocaţi mesajele nesolicitate.
On Logout Remove from Junk if Older than(La deconectare, eliminare din Nesolicitate mesajele mai vechi de)
Când terminaţi sesiunea din interfaţa Orange E-mail sau XIMSS, serverul verifică data de primire a mesajelor din căsuţa poştală Junk (Nesolicitate) şi elimină toate mesajele mai vechi decât perioada de timp specificată.

Administrarea drepturilor de acces

Interfaţa WebUSer vă permite să setaţi şi să modificaţi drepturile de acces ale contului.

Deschideţi pagina Mailboxes Settings (Setări căsuţe poştale) şi localizaţi panoul Access Rights (Drepturi de acces):