Spaţiu de stocare pentru fişiere

Conturile Orange E-mail conţin un spaţiu de stocare pentru fişiere - un set de fişiere tip HTML, JPEG şi altele. Acest set de fişiere este cunoscut de asemenea ca un site Web personal.

Modulul HTTP poate fi utilizat pentru a prelua fişiere de pe aceste site-uri.

Modulul FTP poate fi utilizat pentru a prelua şi actualiza fişiere din spaţiul de stocare şi modulul TFTP poate fi utilizat pentru a descărca fişiere din spaţiul de stocare.

Interfaţa CLI API poate fi utilizată pentru a administra spaţiul de stocare pentru fişierele contului.

Numai proprietarul contului sau un administrator pot modifica spaţiul de stocare a fişierelor unui cont.

Un spaţiu de stocare poate conţine foldere (directoare de fişiere) imbricate.

În cazul în care serviciul WebSite este activat pentru cont şi domeniul acestuia, oricine poate prelua fişierele din spaţiul de stocare al contului utilizând orice browser HTTP, client FTP sau TFTP.

Dacă un fişier din spaţiul de stocare se află în interiorul „folderului” (directorului) private (privat), utilizatorul browserului (HTTP), FTP sau TFTP trebuie să fie autentificat ca proprietar al contului sau ca administrator pentru a putea accesa fişierul respectiv.

Numărul total de fişiere şi foldere, inclusiv dimensiunea totală a tuturor fişierelor din spaţiul de stocare sunt limitate cu ajutorul setărilor contului.

Spaţiul de stocare a fişierelor poate fi utilizat de asemenea:

Accesul HTTP la spaţiul de stocare pentru fişiere

CommuniGate Pro permite fiecărui utilizator să fie prezentat pe World Wide Web printr–un site Web personal. URL-ul pentru spaţiul de stocare a fişierelor contului accountname@domainname este:
<http://domainname:port/~accountname>   unde portul este portul WebUser.
De exemplu, contul jsmith@client1.com are un site Web personal la:
<http://client1.com:8100/~jsmith>

Site-urile Web personale utilizează acelaşi port HTTP ca interfaţa WebUser (portul 8100 în mod prestabilit).

În plus faţă de prefixul ~, se poate specifica un prefix suplimentar în setările de domeniu. Prefixul alternativ poate fi un şir gol.

Toate regulile de distribuire discutate în secţiunea Acces se aplică pentru URL-urile site-urilor Web personale, astfel încât aliasurile de conturi şi de domenii pot fi utilizate în URL-urile site-urilor Web.

Site-urile Web personale pot fi accesate fără un prefix, utilizând numai partea privind serverul din şirul URL. Când serverul Orange E-mail primeşte o conexiune HTTP pe portul WebUser, utilizează procedura specială de distribuire a domeniului.

Dacă numele de domeniu user.domain.com re o înregistrare DNS de tip A care indică spre adresa IP a serverului Orange E-mail şi routerul Orange E-mail are următoarea înregistrare::
<LoginPage@user.domain.com> = userA@domainB.com
şi contul userA există în domeniul CommuniGate Pro domainB, atunci URL-ul http://user.domain.com/ poate fi utilizat pentru a accesa site-ul Web personal (spaţiul de stocare a fişierelor) al contului userA@domainB.com Account.

Spaţiul de stocare a fişierelor nu trebuie să conţină niciun fişier index.wssp. Acest nume este rezervat pentru formularele de administrare a spaţiului de stocare a fişierelor.

Pagina de reşedinţă (prestabilită) a site-ului Web personal trebuie să aibă numele default.html. Aceasta înseamnă că, atunci când numele fişierului nu este specificat în mod explicit, va fi asumat numele default.html. Dacă un spaţiu de stocare a fişierelor are foldere (subdirectoare), atunci solicitarea cu URL-ul http://server:port/prefix user/folder/ va prelua fişierul default.html din subdirectorul respectiv.

Numele paginii prestabilite este specificat ca setare de cont şi poate fi modificat pentru fiecare cont.

Folderul Private

Un spaţiu de stocare a fişierelor contului poate conţine un folder denumit privat.
Fişierele din folderul respectiv sunt disponibile numai pentru proprietarul contului şi administratorii cu dreptul de accesare a domeniului CanAccessWebSites (Poate accesa site-uri Web).

Folderul privat poate fi utilizat ca depozit pentru orice tip de documente – utilizatorul le poate accesa de oriunde, utilizând orice browser, client FTP sau TFTP.


Administrarea prin HTML

Utilizatorii pot administra spaţiul de stocare pentru fişierele contului utilizând orice browser. Există două metode pentru accesarea paginilor de administrare a spaţiului de stocare pentru fişiere:
  • Deschizând o sesiune WebUser, şi utilizând legătura Files (Fişiere) de pe panoul de navigare a interfeţei WebUser.
  • Deschizând fişierul Index.wssp de pe site-ul Web personal:
    http://domain.dom:8100/~username/Index.wssp
    Un browser va afişa o casetă de conectare (autentificare) şi utilizatorii trebuie să introducă numele şi parolele pentru cont pentru a deschide pagina de administrare a site-ului Web.

Administratorii de server cu drepturi de acces pentru toate domeniile şi conturile şi administratorii de domeniu cu dreptul de acces CanAccessWebSites pot accesa spaţiile de stocare a fişierelor pentru alte conturi
Aceştia pot utiliza acelaşi URL, deschizând fişierul Index.wssp, dar trebuie să furnizeze numele şi parola pentru contul propriu.

Administratorii de servere şi de domenii pot accesa spaţiul de stocare a fişierelor pentru orice cont utilizând interfaţa WebAdmin. Paginile de administrare a conturilor au legătura Files (Fişiere) pe panourile de navigare.

Toate metodele de administrare utilizează pagini HTTP similare pentru administrarea spaţiilor de stocare a fişierelor:

Daţi click pe butonul Browse (Parcurgere) şi selectaţi un fişier pe care doriţi să îl încărcaţi pe spaţiul de stocare. Daţi click pe butonul Upload File (Încărcare fişier) pentru a încărca fişierul. Numele acestuia ar trebui să apară în listă.

Bifaţi casetele de validare pentru a marca fişierele şi/sau folderele pe care doriţi să le eliminaţi de pe spaţiul de stocare şi daţi click pe butonul Delete Marked (Ştergere marcate). Fişierele selectate vor fi eliminate.

Introduceţi un nume şi daţi click pe butonul Create Folder (Creare folder) pentru a crea un folder (subdirector) în spaţiul de stocare a fişierelor.

Bifaţi o singură casetă de validare pentru a marca fişierul sau folderul pe care doriţi să îl redenumiţi şi introduceţi un nume nou pentru acesta în câmpul de lângă butonul Rename Marked (Redenumire marcat). Daţi click pe butonul Rename Marked (Redenumire marcat) pentru a redenumi fişierul sau folderul selectat.

Daţi click pe legătura cu numele fişierului pentru a deschide fişierul. Daţi click pe legătura cu numele folderului pentru a deschide subdirectorul. Când deschideţi un subdirector, numele acestuia este afişat deasupra listei de fişiere. Daţi click pe legătura UP (SUS) pentru deschide subdirectorul părinte.

Linia This Folder (Acest folder) afişează numărul total de fişiere şi foldere şi dimensiunea totală a tuturor fişierelor din folderul deschis. Linia Totals (Totaluri) afişează numărul total de fişiere şi foldere şi dimensiunea totală a tuturor fişierelor din spaţiul de stocare pentru fişiere. Linia Limits (Limite) afişează numărul maxim specificat de fişiere şi foldere şi dimensiunea totală maximă specificată a fişierelor din spaţiul de stocare.


Administrarea prin HTTP

Datele din spaţiul de stocare pentru fişiere pot fi modificate utilizând metodele HTTP 1.1 PUT (Aşezare), DELETE (Ştergere) şi MOVE (Mutare). Unele instrumente de proiectare HTML pot utiliza aceste metode pentru a încărca fişiere pe server.

Aceste solicitări HTTP trebuie să conţină informaţiile de autentificare: numele de cont al proprietarului spaţiului de stocare pentru fişiere sau numele de cont al unui administrator de server/domeniu şi parola contului respectiv.


Administrarea prin FTP

Datele de pe spaţiul de stocare pentru fişiere pot fi modificate utilizând modulul FTP . Când un utilizator se conectează la modulul FTP, „directorul rădăcină” al spaţiului FTP cât şi „directorul curent” sunt setate la directorul cel mai de sus al spaţiului de stocare pentru fişierele contului.


Fişiere şi foldere speciale

Anumite nume din spaţiul de stocare pentru fişiere au o semnificaţie specială.

default.html
Acest fişier este preluat prin HTTP, când în URL nu este specificat niciun nume de fişier: http://server:port/~username/ sau http://server:port/~username este echivalent cu http://server:port/~username/default.html.
Acelaşi lucru este valabil pentru toate sub-folderele din spaţiul de stocare pentru fişiere: http://server:port/~username/subfolder/ este acelaşi cu http://server:port/~username/subfolder/default.html
Acest nume prestabilit este specificat în setările contului şi poate fi modificat pentru fiecare cont.
freebusy.vfb
Acest fişier text conţine informaţiile referitoare la starea Free/Busy (Liber/Ocupat) a utilizatorului. Când calendarul principal al contului este modificat cu modulul MAPI, interfaţa XIMSS sau cu modulul Interfeţei WebUser sau AirSync, fişierul este şters.
Când fişierul este accesat şi nu există, serverul deschide contul, deschide căsuţa poştală Main Calendar (Calendar principal), construieşte informaţiile Free/Busy (Liber/Ocupat) şi stochează informaţiile în fişierul freebusy.vfb.

Dacă informaţiile Free/Busy (Liber/Ocupat) nu pot fi construite (de exemplu, dacă nu există o căsuţă poştală Main Calendar (Calendar principal) pentru contul respectiv), modulul HTTP generează un set de date Free/Busy (Liber/Ocupat) gol şi îl trimite clientului.

any_name.meta
Aceste fişiere conţin meta-informaţii despre fişierele any_name files. De exemplu, fişierul Betty.jpeg.meta conţine meta-informaţii despre fişierul imagine Betty.jpeg, precum locaţia unde a fost realizată fotografia, comentarii etc.
Când un fişier din spaţiul de stocare este eliminat sau redenumit, meta-fişierul acestuia este de asemenea redenumit sau eliminat automat.
Meta-fişierul trebuie să fie un fişier text în format XML. Elementul XML cel mai de sus trebuie să fie un element meta.
private/logs/calls-yyyy-mmm
Aceste fişiere text sunt create şi depuse împreună cu obiectele Signal Dialog. yyyy este un număr de an din patru cifre şi mmm este un nume de lună din 3 litere.
Fiecare înregistrare are câmpuri delimitate de file şi conţine informaţii despre un apel efectuat din sau către cont.

Sunt acceptate următoarele formate de înregistrare:

2_dd-mmm hh:mm:ss_direction_peer_callId_callTime_alertTime_errorCode[_programName]
unde:
_
este simbolul de clasificare (codul simbolului este 0x09)
2
este versiunea formatului de înregistrare
dd
este numărul zilei din lună, exprimat în 2 cifre
mmm
este numele luni, exprimat prin 3 litere
hh, mm, ss
sunt numere din două cifre pentru ora (00..23), minutul (00..59), secunda (00...59) de finalizare a apelului
direction
este direcţia apelului, exprimată printr-o literă: I - primit, O- efectuat
peer
este adresa de e-mail a partenerului de convorbire, în format
  <username@domainName>
sau
  "nume real" <username@domainName>
format.
callId
este şirul Call-ID al apelului.
callTime
este durata apelului (numărul de secunde). Durata de timp între momentul conectării apelului şi momentul deconectării acestuia. Dacă apelul nu a fost preluat, acest câmp este gol.
alertTime
ste perioada de alertare (numărul de secunde). Durata de timp de la efectuarea apelului până la conectarea acestuia sau (dacă apelul nu a fost preluat) până în momentul eşuării apelului.
errorCode
un şir cu codul de eroare pentru eşuarea încercării de apelare sau motivul deconectării apelului. Dacă apelul a fost finalizat fără erori, acest câmp este gol.
programName
acest câmp opţional conţine numele aplicaţiilor în timp real care au operat acest apel.

Fişiere şi foldere virtuale

Numele virtuale nu specifică fişiere sau foldere efective din spaţiul de stocare pentru fişiere, dar pot fi utilizate pentru a prelua anumite informaţii.

index.wssp
Acest nume este utilizat pentru administrarea spaţiului de stocare pentru fişiere prin HTML. Accesul la această resursă necesită autentificare.
freebusy.wssp
Acest nume este utilizat pentru a prelua informaţii formatate despre starea Free/Busy (Liber/Ocupat). Datele efective sunt preluate din fişierul freebusy.vfb (vezi mai sus).
$DomainSkins, $ServerSkins, $ClusterSkins
Aceste directoare virtuale asigură accesul la aspectele . la nivele de domeniu sau de server/grup. Fiecare aspect este prezentat sub forma unui subdirector, cu numele $unnamed$ utilizat pentru aspectele „fără nume”
Contul trebuie să deţină drepturile de acces corespunzătoare pentru a putea vedea şi administra aceste directoare.
$DomainPBXApp, $ServerPBXApp, $ClusterPBXApp
Aceste directoare virtuale asigură accesul la mediile aplicaţiilor Real-Time. la nivele de domeniu sau de server/cluster. Variantele de limbă sunt prezentate ca subdirectoare.
Contul trebuie să deţină drepturile de acces corespunzătoare pentru a putea vedea şi administra aceste directoare.

Fişiere private partajate

Dreptul de citire a fişierelor din directorul private poate fi acordat altor utilizatori Orange E-mail şi „clienţi" externi.

Creaţi sau modificaţi un fişier .meta pentru directorul private sau oricare dintre subdirectoarele acestuia (private.meta, private/dir1.meta), sau pentru orice fişier din interiorul directorului private sau al unui subdirector al acestuia (private/dir1/file1.txt.meta).
Introduceţi un element <accessPwd/> în fişierul .meta cu un element <key/> care conţine un şir aleator - the access-password (parola de acces). Este recomandat să adăugaţi un element<EMail/> u adresele de e-mail ale utilizatorilor către care a fost trimisă această parolă de acces.

Example:
<meta>
  <accessPwd>
    <key>dyf984897498ih12ui3u-3y887</key>
    <EMail realName="User Name">user1@domain1.dom</EMail>
    <EMail>user2@domain2.dom</EMail>
  </accessPwd>
</meta>

Dacă este creat un astfel de fişier .meta pentru directorul private (fişierul private.meta), acesta va oferi o cale alternativă de acces la toate fişierele din cadrul directorului respectiv şi al subdirectoarelor acestuia.

pwd/access-password/

Dacă este creat un astfel de fişier .meta pentru directorul private/dir1/dir2 (fişierul private/dir1/dir2.meta), acesta va oferi o cale alternativă de acces la toate fişierele din cadrul directorului respectiv şi al subdirectoarelor acestuia:

protected/dir1/pwd/access-password/dir2/

Dacă fişierul private/dir1/dir2.meta conţine datele XML listate în exemplul de mai sus, utilizatorul poate compune un URL pentru site-ul personal utilizând calea alternativă:

http://server:port/~username/protected/dir1/pwd/dyf984897498ih12ui3u-3y887/dir2/file.name

Utilizatorul poate apoi să trimită acest URL către user1@domain1.dom şi user2@domain2.dom şi alte adrese. Destinatarii pot accesa acest fişier file.nameurmând legătura.

Utilizatorul poate revoca acest drept de acces eliminând elementul <accessPwd/> din fişierul .meta.

Căile alternative pentru fişiere pot fi utilizate în protocoalele FTP şi TFTP şi în toate celelalte componente Orange E-mail care accesează spaţiul de stocare pentru fişiere al contului.