Orange E-mail: Contacte

Interfaţa Orange E-mail vă permite să gestionaţi informaţiile cu privire la contacte.

Formatul de stocare standard vCard este compatibil cu orice client vCard, precum şi cu aplicaţiile groupware Microsoft Windows, inclusiv Microsoft Outlook.

Căsuţe poştale pentru contacte

Căsuţele poştale („foldere”) pentru contacte pot fi create în contul dvs. utilizând interfaţa Orange E-mail sau o aplicaţie tip MAPI (precum Microsoft Outlook). Aceste căsuţe poştale vor apărea in meniul din stanga paginii. Faceţi clic pe o căsuţă poştală tip contacte pentru a o deschide.

Căsuţa poştală Main Contacts (Contacte principale)

Puteţi deţine mai multe căsuţe poştale tip contacte în cont, dar doar uneia dintre acestea îi este atribuit rolul de căsuţă poştală Main Contacts. Atunci când primiţi un mesaj cu un ataşament vCard, vCard-ul poate fi stocat în căsuţa poştală pentru contactele principale.

Crearea căsuţelor poştale pentru contacte

Pentru a crea o căsuţă poştală tip contact, deschideţi pagina Mailboxes (Căsuţe poştale) şi selectaţi valoarea Address Book (Agendă) din meniul pop-up Create (Creare). Introduceţi un nume pentru căsuţa poştală pe care doriţi să o creaţi şi apoi daţi click pe butonul Create (Creare):


Parcurgerea căsuţelor poştale pentru contacte

Puteţi parcurge o căsuţă poştală pentru contacte dând click pe numele (legătura) acesteia, aflat pe pagina Mailboxes (Căsuţe poştale).

Pagina de parcurgere a contactelor prezintă datele din folderul Contacts (Contacte) sub forma unei liste de articole tip contacte. Sunt afişate articolul „Formatted Name” (Nume formatat) şi datele cu privire la e-mail:


Apelarea contactului

Atributele de tipul TEL sunt afişate sub formă de legături. Daţi click pe această legătură pentru a deschide o fereastră Make Call (Apelare) separată şi pentru a iniţia un apel telefonic către numărul specificat.

Serverul Orange E-mail va apela toate dispozitivele SIP conectate (înregistrate) în mod curent. Atunci când acceptaţi apelul pe unul din acele dispozitive, serverul va specifica respectivului dispozitiv să efectueze un apel către numărul de telefon selectat, va monitoriza evoluţia apelului pentru o perioadă de timp, iar în final se va deconecta de la dispozitiv.

user@domain.dom calling 8002624722  
<sip:4153837164@domain.dom>
no device registered

<sip:8002624722@domain.dom>
you have answered
transferring
Ringing

Fereastra Make Call (Apelare) afişează registrul de evoluţie a apelurilor dvs.

Serverul va aştepta timp de 15 secunde înainte de a anula apelul efectuat către propriile dispozitive SIP.


Crearea şi editarea contactelor

Pentru a crea un nou contact, daţi clic pe legătura New Contact (Contact nou), aflată pe pagina de parcurgere a contactelor.

Pagina Contact Composing (Compunere contacte) conţine câmpuri de intrare pentru elementele de tip contact. Puteţi completa toate câmpurile sau doar anumite câmpuri. La final, daţi click pe butonul Save Contact (Salvare contact).

Atunci când doriţi să introduceţi mai multe contacte, daţi click pe butonul Save and Open New (Salvare şi deschidere contact nou) pentru a salva contactul curent şi pentru a crea unul nou, fără a reveni la pagina de parcurgere a contactelor.

Pentru a modifica un contact, deschideţi contactul respectiv cu ajutorul legăturii acestuia (de pe pagina de parcurgere Contact Mailbox (Căsuţă poştală contacte)) şi apoi daţi click pe legătura Edit Contact (Editare contact).


Crearea şi editarea grupurilor de contacte

n grup de contacte conţine o listă de nume şi de adrese e-mail.

Pentru a crea un nou grup de contacte, daţi click pe legătura New Contact Group (Grup de contacte nou), aflată pe pagina de parcurgere a contactelor. Pagina Contact Group Editor (Editor grupuri de contacte) conţine lista elementelor grupului şi câmpul Group Note (Notă grup):

Pentru a adăuga un element la grup, introduceţi-l în câmpul de text şi apoi daţi click pe butonul Add New (Adăugare nou).

Pagina Contact Group Editor (Editor grupuri de contacte) conţine panoul Address Book (Agendă) (consultaţi datele de mai jos). Puteţi deschide o agendă, selecta unul sau mai multe elemente şi da clic pe butonul Add to Group (Adăugare la grup) pentru a adăuga respectivele elemente la grup.

Selectaţi unul sau mai multe elemente de grup şi apoi faceţi clic pe butonul Delete (Ştergere) pentru a elimina elementele selectate din grup.

Daţi click pe butonul Save Group (Salvare grup) pentru a salva grupul respectiv în căsuţa poştală pentru contacte.

Atunci când doriţi să introduceţi mai multe grupuri de contacte, daţi click pe butonul Save and Open New (Salvare şi deschidere contact nou) pentru a salva grupul de contacte curent şi pentru a crea unul nou, fără a reveni la pagina de parcurgere a contactelor.

Pentru a modifica un grup de contacte, deschideţi grupul respectiv cu ajutorul legăturii acestuia (de pe pagina de parcurgere Contact Mailbox (Căsuţă poştală contacte)) şi apoi daţi click pe legătura Edit Group (Editare grup).


Agende

Interfaţa Orange E-mail vă oferă funcţionalitatea pentru agende. Agendele pot fi utilizate pentru a selecta adresele de e-mail în momentul în care compuneţi mesaje sau solicitări cu privire la întâlniri, dar şi atunci când compuneţi grupuri de contacte.

Există mai multe surse pentru informaţiile e-mail care pot fi utilizate ca agende:

Panoul Address Book (Agendă) vă permite să selectaţi sursa informaţiilor, să introduceţi textul de filtrare şi să afişaţi toate înregistrările din sursele de informaţii care corespund acestui text:

Selectaţi sursa informaţiilor din meniul pop-up şi apoi daţi click pe Display (Afişare) pentru a deschide panoul Address Book (Agendă). Daţi click pe butonul Close (Închidere) pentru a închide acest panou.

Puteţi selecta una sau mai multe agende şi apoi face clic pe butonul To/Cc/Bcc pentru a adăuga adresele selectate la mesajul e-mail sau la solicitarea de întâlnire pe care o compuneţi. Daţi click pe butonul Add to Group (Adăugare la grup) pentru a adăuga adresele selectate la grupul de contacte pe care doriţi să îl compuneţi.

În cazul în care o agendă reprezintă în sine un grup, aceasta va fi afişată între paranteze pătrate ([nume]). Atunci când adăugaţi un grup la mesajul sau la grupul de contacte pe care îl compuneţi, vor fi adăugate toate elementele acelui grup.

Un element din agendă, care conţine un certificat este marcat cu [@]. Către destinatarii respectivi pot fi trimise mesaje criptate..

Pentru a adăuga un element la agenda deschisă, introduceţi adresa de e-mail (opţional, puteţi menţiona un nume real sau un comentariu) în câmpul de text, iar apoi daţi click pe butonul Add New (Adăugare nou).

Pentru a elimina elemente dintr-o agendă deschisă, selectaţi elementele respective şi apoi faceţi clic pe butonul Delete (Ştergere).


Agende DataSet (cu seturi de date)

Agendele DataSet (cu seturi de date) sunt implementate sub formă de sub-seturi ale setului de date al contului. Aceste agende au o funcţionare simplă, putând stoca doar acele informaţii referitoare la e-mail, nume real şi certificat. Agendele de acest tip pot fi utilizate ca liste de şiruri.
Datorită design-ului de tip dicţionar al subsetului, aceste agende devin ineficiente dacă sunt introduse mai multe de 100-500 de înregistrări.

Pentru a specifica sub-directoarele din setul de date al contului care vor fi afişate ca agende, deschideţi pagina Settings (Setări):

Pentru a adăuga o agendă, introduceţi o denumire pentru sub-setul setului de date în ultimul câmp necompletat şi apoi daţi click pe butonul Update (Actualizare).

Pentru a elimina o agendă cu seturi de date, ştergeţi denumirea acesteia şi apoi daţi click pe butonul Update (Actualizare). Aceste operaţii vor elimina agenda din lista afişată. Sub-setul setului de date al contului, precum şi conţinutul acestuia nu vor fi şterse.


Agende din director

Aceste agende vă permit să căutaţi în interiorul directorului, Orange E-mail, inclusiv în toate unităţile locale sau la distanţă ale acestuia.

Pentru a crea o astfel de agendă, deschideţi pagina Settings (Setări):

Introduceţi o denumire pentru agendă şi baza de căutare (DN de căutare) în ultimele câmpuri necompletate şi apoi daţi click pe butonul Update (Actualizare).

Baza de căutare specială $domain$ va fi convertită în DN-ul înregistrării create pentru domeniul CommuniGate Pro. Puteţi utiliza baza de căutare specială top (sus) pentru a căuta întregul arbore al directorului.

Pentru a elimina o agendă din director, ştergeţi denumirea acesteia şi apoi faceţi clic pe butonul Update (Actualizare). Această operaţie va elimina agenda din lista de agende disponibile. Datele din director nu vor fi şterse.


Setări pentru contacte şi agende

Paginile Settings (Setări) vă permit să specificaţi diverse opţiuni cu privire la contacte şi la agende.

Puteţi specifica o denumire pentru căsuţa poştală Main Contacts (Contacte principale).

Atunci când utilizaţi operaţia File vCard (Depunere vCard), vCard-ul va fi stocat în căsuţa poştală pentru contactele principale.

Puteţi specifica o denumire pentru agenda principală.

Panoul Address Book (Agendă) va afişa agenda curentă. Atunci când vă conectaţi, agenda principală va fi utilizat ca agendă curentă. Atunci când selectaţi o altă agendă din panou, aceasta va deveni agenda curentă.

Agenda curentă este utilizată pentru a::

  • stoca datele în momentul în care utilizaţi operaţiile Take Address (Preluare adresă) sau Take Certificate (Preluare certificat)
  • căuta certificatele destinatarilor în momentul în care trimiteţi un mesaj criptat

Importul şi exportul datelor despre contacte

Pentru a importa datele cu privire la contacte (vCard) într-o căsuţă poştală pentru contacte, deschideţi pagina de administrare a folderelor aferentă căsuţei respective. Pagina cuprinde controlul Import Contacts Data (Import date contacte):

Utilizaţi butonul Browse (Parcurgere) pentru a selecta un fişier text cu date vCard, iar apoi daţi click pe butonul Import vCard Date (Import date vCard).

Dacă există o eroare în formatul fişierului text, va fi afişat un mesaj de eroare pentru a indica linia de text care a determinat problema şi datele nu vor fi importate (chiar dacă unele elemente de date vCard au fost procesate fără eroare).

Pentru a exporta datele cu privire la contacte în formatele vCard vechi (2.1) sau nou (3.0), faceţi clic pe una din legăturile Export vCard Data (Export date vCard).