Orange E-mail: Compunerea mesajelor

Interfaţa pentru utilizatori Orange E-mail vă permite să compuneţi e-mailuri şi să le trimiteţi către unul sau mai mulţi destinatari – locali sau de la distanţă. Puteţi utiliza agendele pentru a selecta destinatarii mesajelor.

Mesajele compuse pot conţine unul sau mai multe fişiere ataşate.

Mesajele compuse pot fi salvate ca drafts (ciorne), fără a fi trimise. Mesajele ciornă pot fi deschise, finalizate şi trimise ulterior.

Toate mesajele trimise pot fi stocate în căsuţa poştală specificată.

Deschiderea paginii de compunere

Pagina de compunere poate fi deschisă fie direct, dând click pe legătura New Mail (E-mail nou), fie în urma comenzii Reply (Răspuns) sau Forward (Înaintare).

Pagina de compunere conţine următoarele panouri:
  • panoul antetului mesajului, cu câmpurile To (Către), Subject (Subiect), To (Către), Bcc şi controale pentru opţiuni.
  • zona de text pentru corpul mesajului.
  • comenzi pentru ataşamente.

Pentru a trimite un mesaj, completaţi câmpurile din panoul antetului, introduceţi textul mesajului în zona de text pentru corpul mesajului şi apoi daţi click pe butonul Send (Trimitere).


Setările pentru compunere

Fiecare mesaj trimis din interfaţa Orange E-mail conţine adresa dvs. în câmpul de adresă From (De la) şi poate conţine, de asemenea, semnătura dvs.

Utilizaţi pagina de setări pentru a specifica opţiunile care se aplică tuturor mesajelor pe care le compuneţi şi le trimiteţi din interfaţa Orange E-mail.

Text columns (Coloane de text)
Această opţiune specifică lăţimea câmpului de compunere pe care îl utilizaţi la introducerea textului pentru mesaje.
Auto Wrap (Aliniere automată)
Această opţiune specifică dacă textul compus trebuie aliniat (separat în linii individuale) înainte de trimitere. Dacă dezactivaţi această caracteristică, anumiţi destinatari ar putea vedea paragrafe ale mesajului pe o singură linie, foarte lungă.
From Address (Adresă de la)
Acest câmp vă permite să specificaţi adresa From: (De la:) pentru mesajele pe care le trimiteţi din interfaţa Orange E-mail. În mod implicit, adresa are acelaşi nume ca şi contul dvs. de pe server..
MIME-encode Headers (Anteturi de codare MIME)
Dacă este setată această opţiune, câmpurile antetului mesajului care conţin caractere non-ASCII (diacritice) sunt trimise utilizând codarea MIME.
Signature (Semnătură)
Acest text este adăugat automat în toate mesajele pe care le compuneţi din interfaţa Orange E-mail.
Store Sent Messages in (Stocare mesaje trimise în)
Dacă este selectată această opţiune, în căsuţa poştală specificată va fi salvată o copie a tuturor mesajelor pe care le compuneţi din interfaţa WebUser.
Store Drafts in (Stocare ciorne în)
Dacă este selectată această opţiune, puteţi salva mesaje compuse parţial în căsuţa poştală selectată. Ulterior puteţi deschide, finaliza şi trimite aceste mesaje ciornă.

Răspunsul la mesaje

După ce citiţi un mesaj din căsuţa poştală, puteţi da click pe legătura/butonul Reply (Răspuns) sau Reply to All (Răspuns tuturor). Va apărea pagina de compunere în care puteţi introduce textul mesajului de răspuns..

Dacă daţi click pe legătura/butonul Reply (Răspuns), câmpul antet Reply-To (Răspuns către) in mesajul original este plasat automat în câmpul To (Către) din răspuns. Dacă mesajul original nu are antetul Reply-To (Răspuns către), este utilizat câmpul From (De la) din mesajul original.

Dacă daţi click pe legătura/butonul Reply All (Răspuns tuturor), adresa Reply-To/From (Răspuns către/De la) din mesajul original este copiată în câmpul To To (Către) din mesajul de răspuns. Apoi toate adresele din câmpurile To (Către) ale mesajului original sunt adăugate în câmpul de răspuns To (Către) şi toate adresele din câmpurile Cc ale mesajului original sunt copiate în câmpul Cc de răspuns.

Textul mesajului original este încadrat de ghilimele şi este copiat în zona de text a corpului mesajului. Setările următoare controlează procesul de formatare:

Reply Header (Antet răspuns)
Acest şir este adăugat în faţa textului încadrat în ghilimele din mesajul original. Şirul poate conţine combinaţii de simboluri speciale care sunt înlocuite cu datele iniţiale ale mesajului:
  • ^T data şi ora la care a fost trimis mesajul original
  • ^F adresa From (De la) a mesajului iniţial
  • ^N caracterele EOL (sfârşitul liniei)

Notă: Dacă şirul din câmpul Reply Header (Antet răspuns) este gol, textul mesajului original nu este adăugat automat la textul de răspuns.

Reply Quoting (Citare în răspuns)
În faţa fiecărei linii a textului mesajului original copiat este ataşat acest şir.
Notă: Pentru a utiliza formatul standard „floare”, utilizaţi şirul prestabilit "> " Reply Quoting (Citare în răspuns).
Notă: Dacă setaţi această opţiune la un şir gol, textul mesajului original va fi inclus într-un mesaj de răspuns „ca atare” şi semnătura dvs. va fi adăugată în faţa mesajului original în antetul răspunsului.

Înaintarea mesajelor

După ce citiţi un mesaj din căsuţa poştală, puteţi face clic pe legătura/butonul Forward (Înaintare). Va apărea pagina de compunere în care puteţi specifica adresele către care doriţi să înaintaţi mesajul şi alături de corpul mesajului înaintat va fi trimis un comentariu.

Puteţi vizualiza mesajul original sub zona de text a corpului mesajului. Textul nemodificat al mesajului original este trimis împreună cu comentariul dvs., în formatul MIME standard pentru înaintarea mesajelor.


Ataşarea fişierelor

Puteţi ataşa unul sau mai multe fişiere la un mesaj pe care doriţi să îl trimiteţi. Daţi clic pe butonul Browse (Parcurgere) (sau alt buton similar din browser pentru câmpurile „tip de fişier”) şi selectaţi un fişier de pe discul local (de pe discul conectat la calculatorul pe care rulează browserul Web). Numele fişierului selectat apare în câmpul Attachment (Ataşament). Utilizaţi alte câmpuri Attachment (Ataşament) pentru a trimite mai multe fişiere cu mesajul.

Notă: Fişierele trebuie ataşate după ce au fost completate toate celelalte câmpuri ale mesajului. Dacă daţi click pe orice buton (de exemplu un buton care deschide Agenda), fişierul selectat va fi eliminat şi va trebui să selectaţi din nou fişierele.

Pagina de compunere permite unui utilizator să specifice subiectul mesajului, să introducă adresele destinatarilor, să specifice dacă este necesar DSN (Delivery Status Notification) şi/sau MDN (Message Disposition Notification), să introducă textul mesajului şi să ataşeze fişiere la un mesaj.


Notificare despre starea de livrare

Puteţi solicita o notificare când mesajul este livrat destinatarilor.

Selectaţi opţiunea Delivery Notification (Notificare de livrare) (notificare la livrare) pentru a solicita un DSN. Mesajele DSN trimise înapoi în INBOX vă înştiinţează că mesajele cu fost trimise cu succes către destinatari. Acestea vă înştiinţează dacă destinatarul a văzut/citit mesajul dvs.

Notă: DSN funcţionează garantat numai când trimiteţi un mesaj către alţi utilizatori de pe acelaşi server Orange E-mail. Dacă este trimis un mesaj către un destinatar de la distanţă, serverul de la distanţă asociat cu contul utilizatorului ar putea să nu accepte caracteristica DSN. În multe cazuri, serverul Orange E-mail poate detecta dacă un server de la distanţă nu acceptă DSN. În acest caz, serverul dvs. vă va trimite un mesaj DNS propriu, prin care vă înştiinţează că mesajul dvs. a fost redirecţionat către o gazdă de la distanţă.


Notificare despre dispunerea mesajului

Puteţi solicita o înştiinţare când mesajul dvs. este citit de destinatar (este afişat destinatarului).

Selectaţi opţiunea Disposition Notification (Notificare de dispunere) (notificare la dispunere) pentru a solicita un MDN. Mesajele MDN trimise înapoi în INBOX vă înştiinţează că mesajele cu fost afişate destinatarilor.

Notă: MDN nu este garantat. Mesajele MDN sunt generate de către clientul de e-mail şi multe aplicaţii nu acceptă MDN. Aplicaţiile client de e-mail care acceptă MDN ar putea ar putea avea această opţiune dezactivată, sau ar putea solicita utilizatorului confirmarea de trimitere a mesajului MDN, iar utilizatorul poate opta pentru a nu trimite un mesaj MDN.


Agenda

Interfaţa Orange E-mail vă permite să actualizaţi şi să utilizaţi Agenda. Selectaţi o Agendă şi faceţi clic pe butonul Display (Afişare) pentru a o deschide.

Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Contacts.

Close (Închidere)
Daţi click pe acest buton pentru a închide panoul Address Book (Agendă).
To, Cc, Bcc (Către, Cc, Bcc)
Selectaţi una sau mai multe adrese din listă şi daţi click pe unul dintre aceste butoane pentru a adăuga adresele selectate la mesajul pe care îl compuneţi.
Delete (Ştergere)
Selectaţi una sau mai multe adrese din listă şi daţi click pe acest buton pentru a şterge adresele selectate din agendă.
Add New (Adăugare nou)
Tastaţi sau lipiţi adresa de e-mail în câmpul din partea dreaptă şi daţi click pe acest buton pentru a adăuga adresa în agendă.