Modulul RPOP

Modulul RPOP implementează funcţionalitatea de preluare a mesajelor e-mail cu ajutorul protocolului Internet POP3 (STD0053), prin reţelele TCP/IP. În vreme ce modulul POP permite utilizatorilor Orange E-mail să preia mesajele din căsuţele poştale de pe server, modulul RPOP permite preluarea mesajelor de la alte gazde (la distanţă) şi trimiterea acestora către căsuţele poştale ale utilizatorilor sau către alte destinaţii..

Pentru fiecare utilizator înregistrat, modulul RPOP poate prelua mesajele de la mai multe căsuţe poştale aflate la distanţă. Modulul RPOP poate prelua mesajele e-mail pentru întregul domeniu utilizând „conturi unificate la nivel de domeniu” şi distribui aceste mesaje către destinatari.

Modulul RPOP acceptă serverele non-standard MSN POP3: în cazul în care numele gazdei (serverului) de la distanţă se termină cu .msn.com, modulul va utiliza metoda non-standard AUTH MSN pentru a se conecta la acel server.

POP3 (Post Office Protocol) şi preluarea e-mail-urilor

Modulul RPOP poate fi utilizat atunci când serverul Orange E-mail dispune de o conexiune dial-up cu o adresă IP alocată în mod dinamic şi, ca urmare, serverul nu poate prelua mesajele e-mail prin SMTP. Modulul RPOP interoghează conturile gazdei la distanţă specificată (ISP), preia mesajele şi le stochează în căsuţele poştale ale serverului.

Utilizatorii care deţin mai multe conturi e-mail, pe mai multe sisteme, pot specifica modulului RPOP să interogheze aceste conturi, pentru ca toate mesajele să fie colectate în contul Orange E-mail.

Modulul RPOP acceptă conturi la nivel de domeniu. Un cont la nivel de domeniu este acel cont găzduit de ISP sau de altă gazdă, care colectează toate mesajele destinate domeniului respectiv. Modulul RPOP va prelua toate mesajele dintr-un astfel de cont şi le va distribui conform informaţiilor găsite în anteturile mesajului. Modulul RPOP poate realiza interogarea mai multor conturi unificate la nivel de domeniu..

Activitatea modulului RPOP poate fi limitată utilizând programul de activitate TCP. Modulul nu va interoga conturile aflate la distanţă până în momentul în care programul de activitate TCP nu va permite serverului să iniţieze conexiuni cu exteriorul.


Specificarea conturilor unificate la nivel de domeniu

În cazul în care un cont e-mail de pe o gazdă externă preia mesajele adresate tuturor utilizatorilor din domeniul dvs., modulul RPOP poate fi setat să preia mesajele din contul respectiv şi să le distribuie către utilizatorii locali..

Poll Every (Interogare la fiecare)
Această opţiune specifică frecvenţa la care modulul RPOP va interoga contul la distanţă. Setaţi această opţiune la ---- pentru a elimina înregistrarea contului la distanţă. În cazul în care setaţi această opţiune la disabled (dezactivat), înregistrarea contului nu este eliminată, dar acest cont nu va fi interogat.
Account (Cont)
Această opţiune specifică numele contului de e-mail de pe gazda la distanţă. În cazul conturilor unificate la nivel de domeniu, numele este în general cel al domeniului sau parte a acestuia.
at Host (La gazdă)
Această opţiune specifică numele exact al serverului POP care va fi interogat. Reţineţi că acesta ar putea fi numele unui anumit calculator (după cum este specificat în înregistrările DNS de tip A), nu doar un nume generic de domeniu al sistemului furnizor. De exemplu, în cazul în care furnizorul are ca nume de domeniu provider.com, serverul POP al acestuia este în general denumit mail.provider.com sau pop.provider.com. Consultaţi furnizorul dvs..

Serverele POP standard acceptă conexiunile de intrate pe portul 110 TCP. În cazul în care doriţi să interogaţi un cont de pe un server POP la distanţă care utilizează un port care nu este standard, specificaţi numărul acestui port după numele gazdei, utilizând pentru separare simbolul „:”:
pop.provider.com:111

Password (Parolă)
Parola utilizată pentru conectarea la contul la distanţă.
Leave (Păstrare)
În cazul în care este selectată această opţiune, modulul RPOP nu va şterge mesajele din căsuţa poştală a contului la distanţă. În schimb, acesta va reţine valoarea UID (identificatorul unic) a mesajelor preluate, astfel încât, la următoare interogare de către modulul RPOP a acestui cont la distanţă, mesajele cu acelaşi UID să nu fie preluate.
În cazul în care doriţi să utilizaţi această opţiune, asiguraţi-vă că serverul POP acceptă comanda UIDL.
APOP
Dacă această opţiune este selectată şi opţiunea UseAPOP module (Utilizare modul APOP) este activată şi gazda ţintă menţionează capacităţile APOP în mesajul iniţial, modulul RPOP va utiliza metoda APOP pentru autentificarea pe respectiva gazdă.
TLS
Dacă această opţiune este selectată, modulul RPOP va încerca să stabilească o conexiune sigură (SSL/RLS) la gazda aflată la distanţă.

Serverele POP standard acceptă conexiunile de intrare sigure pe portul 995 TCP. În cazul în care doriţi să interogaţi un cont de pe un server POP la distanţă care utilizează un port non-standard, specificaţi numărul acestui port după numele gazdei, utilizând pentru separare simbolul „:”:
pop.provider.com:9786

Special Field (Câmp special)
Numele câmpului destinat pentru antetul mesajului (RFC822), pe care gazda furnizor îl introduce în mesajul stocat în conturile unificate la nivel de domeniu (consultaţi secţiunea de mai jos).

Există întotdeauna un rând liber în tabelul de conturi unificate. Puteţi utiliza acest rând pentru a specifica un nou cont unificat. Pentru a elimina un cont, setaţi opţiunea Poll Every (Interogare la fiecare) la valoarea -----.

Daţi click pe butonul Update (Actualizare) pentru a modifica lista de module RPOP pentru conturile unificate la nivel de domeniu.


Câmpurile speciale pentru antet şi distribuirea e-mail-urilor

Atunci când un mesaj este transmis prin internet, informaţiile cu privire la expeditor, precum şi destinatarii mesajului sunt trimise într-un aşa-numit plic. În cazul trimiterii prin SMTP, plicul va fi trimis sub forma unei secvenţe de comenzi de protocol, iar în cazul trimiterii prin UUCP, plicul va fi trimis prin utilizarea unor fişiere suplimentare.

Informaţiile din plic sunt de obicei identice cu cele din antet, dar acest lucru nu este o regulă. Cele mai importante excepţii sunt:

  • anteturile mesajelor nu conţin adresele destinatarilor Bcc
  • anteturile mesajelor aflate în liste de trimitere nu conţin adresele abonaţilor la aceste liste.

Atunci când un mesaj este stocat într-o căsuţă poştală, informaţiile referitoare la expeditor sunt adăugate la anteturile mesajului sub forma unui câmp care cuprinde calea de returnare. De obicei, informaţiile referitoare la destinatari nu sunt adăugate la anteturile mesajului.

Atunci când modulul RPOP preia un mesaj de la un cont unificat la nivel de domeniu, acesta trebuie să recompună plicul mesajului şi să livreze mesajul către destinatarul final. În cazul în care mesajul conţine câmpul de antet care cuprinde calea de returnare, adresa din acel câmp este plasată în noul plic sub forma adresei de expediere, iar câmpul de antet va fi eliminat din mesaj (va fi creat din nou în momentul livrării către destinaţia finală).

În cazul în care un cont unificat la nivel de domeniu este creat cu un sistem e-mail care poate copia adresele destinatarilor de pe plic într-un câmp din antetul mesajului, livrarea prin POP devine la fel de fiabilă ca cea prin SMTP.
Introduceţi numele câmpului din antet în setările contului unificat, iar modulul RPOP va căuta acel câmp în toate mesajele preluate de la contul respectiv. Adresele din acel câmp vor fi plasate în noul plic, iar mesajele vor fi direcţionate către acestea. Câmpul de antet va fi eliminat din mesaj. Toate adresele acceptate sunt marcate cu steaguri de tip „raport în caz de eşec”. Prin urmare, în cazul eşuării livrării, expeditorul iniţial al mesajului (adresa din câmpul căii de returnare a mesajului) va primi un raport de eroare.

Un server Orange E-mail poate fi utilizat pentru a furniza conturi unificate la nivel de domeniu. Pentru mesajele stocate în aceste conturi, destinatarii plicurilor vor fi adăugaţi la anteturile mesajului sub forma câmpurilor X-Real-To (X-real-către). Pentru a afla modul de furnizare a conturilor unificate la nivel de domeniu cu ajutorul CommuniGate Pro, verificaţi secţiunea Modulul de livrare locală.

De asemenea, un sistem moştenit de tip sendmail (trimitere mail-uri) poate fi configurat de asemenea pentru a adăuga câmpuri de antet X-Real-To. Consultaţi Anexa A de mai jos.

Distribuirea e-mail-urilor fără câmpuri speciale de antet

O mare parte din furnizorii de servicii internet utilizează diverse sisteme de e-mail moştenite, care nu pot stoca destinatarii din plic în anteturile de mesaj. În cazul în care trebuie să apelaţi la un astfel de sistem pentru a găzdui contul unificat la nivel de domeniu, nu completaţi câmpul special..

Modulul RPOP va căuta toate adresele din câmpurile de antet To: (Către), Cc: şi Bcc: din mesajele preluate. Apoi, va utiliza adresele din aceste câmpuri doar în cazul în care aceste adrese sunt direcţionate către un cont local Orange E-mail.

În cazul în care o adresă este direcţionată către SMTP sau către alt modul, sau în cazul în care direcţionarea este imposibilă (eroare cu privire la numele necunoscut al utilizatorului etc.) modulul RPOP nu va trimite un mesaj de eroare către expeditor. Adresa va fi pur şi simplu ignorată.

Toate adresele acceptate vor fi marcate cu menţiunea „nu se raportează eşecurile”. Prin urmare, în cazul în care livrarea mesajului eşuează, expeditorul iniţial nu va primi un raport asupra erorii.

În cazul în care niciuna din adresele To: (Către), Cc:, sau Bcc: nu pot fi acceptate, modulul RPOP va trimite respectivul mesaj către contul postmaster, aflat în domeniul principal.

Aşa cum este explicat mai sus, metoda bazată pe analizarea câmpurilor de antet To:(Către)/Cc: poate genera probleme atunci când adresele reale de pe plic nu corespund cu adresele din câmpurile de antet. În plus, anumite sisteme nu procesează corect conturile unificate. Prin urmare, în cazul în care mesajul este trimis către trei utilizatori din domeniu, respectivele sisteme pot stoca trei exemplare ale mesajului în căsuţa poştală a contului unificat la nivel de domeniu. Din moment ce fiecare antet de mesaj conţine adresele celor trei utilizatori, modulul RPOP va trimite câte trei exemplare ale mesajului către fiecare utilizator.

Problemele care apar în cazul Bcc, al listelor de trimitere şi al mesajelor duplicat pot fi foarte supărătoare. Prin urmare, vă recomandăm să vă asiguraţi că sistemul de e-mail al furnizorului adaugă informaţiile de plic la mesajele stocate în contul unificat la nivel de domeniu, astfel încât să puteţi utiliza funcţionalitatea câmpului special pentru antet.


Specificarea conturilor la distanţă pentru utilizatorii individuali

Modulul RPOP al Orange E-mail poate interoga conturile POP aflate pe gazde la distanţă în numele utilizatorilor (conturilor) Orange E-mail. Pot fi specificate mai multe conturi POP externe pentru fiecare utilizator Orange E-mail. Conturile externe pot fi specificate de către administratorul serverului, prin intermediul unei legături aflate pe pagina setărilor de cont sau chiar de către utilizatori, prin utilizarea interfeţei Orange E-mail, în cazul în care dispun de dreptul de a specifica conturi POP la distanţă..

Setările vor fi identice ca şi în cazul conturilor unificate, cu deosebirea că nu va fi prezentat câmpul antetului special. Toate mesajele preluate în numele utilizatorului sunt direcţionate către respectivul utilizator, indiferent de conţinutul antetului mesajului.

Last (Ultimul)
În cazul în care ultima încercare de a prelua mesajele de la contul aflat la distanţă s-a încheiat cu succes, acest câmp indică momentul în care a avut loc acea încercare (în sistemul orar al serverului).
Dacă ultima încercare nu s-a încheiat cu succes, câmpul va conţine codul de eroare.

Toate mesajele preluate pentru conturile individuale Orange E-mail vor fi trimise către conturile respective prin intermediul ordinii Orange E-mail, astfel încât toate regulile la nivel de cont şi la nivel de server să fie aplicate acestor mesaje.

Toate mesajele preluate pentru conturile Orange E-mail sunt marcate cu menţiunea „nu se raportează eşec”. Prin urmare, în cazul în care livrarea nu s-a realizat cu succes, expeditorul iniţial nu va primi un raport de eroare.


Anexa A. Configurarea programului de trimitere a mesajelor pentru conturile unificate la nivel de domeniu

Fişierul următor poate fi utilizat pentru a forţa programul gratuit de trimitere a mesajelor e-mail să stocheze informaţiile de plic în anteturile mesajelor.

# This file should be placed into the directory cf/feature from
# the sendmail.8.X.XX.cf.tar.Z archive.
# To add special headers, the macros `FEATURE(xrealto)' should be
# added to the main configuration file in the directory cf/cf,
# and the flag T should be added to the mailer description.
#
# This file adds special headers with the `X-Real-To' keyword.
# The special headers will be added to all messages routed to the
# mailer marked with the `T' flag in the sendmail configuration.
divert(0)
VERSIONID(`@(#)xrealto.m4 0.1 1/4/96')
 
divert(9)
# add the X-Real-To: header field to the message
# if the mailer is marked with the `T' flag
H?T?X-Real-To: $u
divert(0)

După aplicarea acestor actualizări, asiguraţi-vă că aplicaţia de trimitere a e-mail-urilor trimite toate mesajele pentru domeniul dvs. către un cont din sistem. Configuraţia aplicaţiei de trimitere a e-mail-urilor în cazul acestui cont unificat trebuie să afişeze „expeditorul” marcat cu „T”